Pirkimo taisyklės

Informuojame, kad Jums išrinkus ir apmokėjus išsirinktą laisvalaikio paslaugos datą ir laiką, patvirtinate jūsų dalyvavimą laisvalaikio paslaugoje su konkrečia paslaugų teikimo data ir laiku.
Laikoma, kad apmokėdami už paslaugą tokiais konkliudentiniais veiksmais sudarote su mumis sutartį dėl konkrečių laisvalaikio paslaugų konkrečiai datai ir laikui ir patvirtinate, jog sutinkate su čia skelbiamomis įsigijimo sąlygomis.
Nepasinaudojus rezervacijoje nurodyta paslauga, rezervacijos paslauga nekeičiama ir (ar) pinigai už ją negrąžinami (išskyrus, kai paslauga negalima pasinaudoti dėl nuo paslaugų teikėjo priklausančių priežasčių), jeigu jame nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ir laikas, o tokiais atvejais vartotojas neturi teisės susigrąžinti už paslaugą sumokėtų pinigų, jeigu jis nusprendė neatvykti dėl nuo jo priklausančių aplinkybių. Vadovaujantis CK 6.228-10 str. vartotojas neturi teisės atsisakyti sudarytos sutarties dėl laisvalaikio paslaugų, jeigu įsigyjant paslaugą buvo nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis.
Tuo atveju, jeigu dėl paslaugos laiku dėl blogo oro yra (būtų) pavojingiau važiuoti ar oro sąlygos dėl kritulių lietus, sniegas, kruša ar kt.) ar vėjo (ekstremalus vėjas, audra ir pan.) iš dalies trukdytų visapusiškai pasinaudoti paslauga, Jūs turite teisę nemokamai pasikeisti įsigytą rezervaciją su konkrečia data į dovanų kuponą be konkrečios datos. Tokiu atveju, prašome kreiptis į mus ne vėliau kaip rezervacijoje nurodytą dieną informuojant apie pageidavimą.
Tuo atveju, jeigu Jūsų užsakymas nėra galimas įvykdyti ar paslaugos/paslaugų teikėjas rezervacijos nurodytu laiku (+- 15 min.) paslaugų negali suteikti paslaugos dėl nuo jo priklausančių ar nuo paslaugos gavėjo ir paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių, pinigai grąžinami į tą sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
Daugiau informacijos apie pramogų/paslaugų bei dovanų kuponų įsigijimo ir panaudojimo sąlygas gali gauti atvykus į paslaugų teikimo vietą arba:
Įsigyti paslaugą galite ir atvykus pas mus į paslaugų teikimo vietą.
Įspėjame, kad vietų skaičius konkrečiai dienai ir laikui yra ribojamas dėl techninių paslaugų teikėjo galimybių, o apmokėta rezervacija bei dovanų kuponas garantuoja jos turėtojui teisę pasinaudoti paslauga nurodytą dieną ir laiku.
Scroll to Top